RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL COMMONSENSE

Lovoverholdelse:

Leverandøren overholder lovgivningen i de lande, hvori der opereres – herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove

 

Diskrimination:

Leverandøren diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning

 

Børnearbejde:

Leverandøren overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år

Leverandøren holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer

Der er læreprogrammer for børn ml. 12 – 15 år, og de arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde

Leverandøren afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed

 

Helbred og sikkerhed:

Leverandøren sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges

Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund

Leverandøren sikrer nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf

Leverandøren har sikret tilfredsstillende sanitære forhold

 

Tvangsarbejde:

Leverandøren afholder sig fra enhver form for tvangsarbejde og sikrer alle arbejdstagere ret til fri personlig bevægelighed

Ingen arbejdstagere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, ID-kort eller rejsedokumenter

 

Arbejdskonditioner:

Leverandøren beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende

Leverandøren respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred

Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det

 

Produktansvarlighed:

Leverandøren tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed

 

Korruption og bestikkelse:

Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves